Wednesday, 1 January 2014

Fatwa-fatwa Ulama Malaysia berkenaan Insuran dan Takaful


Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.

Dalam post yang lepas saya ada sertakan link ke laman web e-fatwa berkenaan fawta berkenaan Insuran nyawa.

Sebenarnya ada beberapa fatwa lagi yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Malaysia, antaranya ialah:

  1. Hukum mempromosikan produk insurans konvensional menurut perspektif syariah. - "Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14 - 16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah. Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memartabatkan sistem muamalat Islam. Sehubungan itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. Walau bagaimanapun, pendapatan atau komisyen yang diterima dalam proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dimaafkan."  Anda boleh baca dengan lebih lanjut di sini  
  2. Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi. Fatwa ini adalah berkenaan status wang pampasan yang diterima dari polisi insuran konvensional selepas kematian pembeli polisi. Bolehkan digunakan wang tersebut? Jom baca di sini.

  3. Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia - Fatwa ini pula berkenaan perlaksanaan Takaful di Malaysia, adakah ianya mengikut hukum syarak? Jom baca di sini

Semoga kita sama dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningalkan Insuran konvensional dan beralihlah kepada insuran Islam atau Takaful. Seperti biasa saya boleh dihubungi di talian 011-10739721.

Jumpa lagi.